• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://twitter.com/yun_turk
YUNTÜRK LOGO
                        
YUNANİSTAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 
T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İKAMET TESKERELERİ İLE İLGİLİ DUYURU


T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İKAMET TESKERELERİ İLE İLGİLİ DUYURU

 E-İKAMET BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLADI

 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yabancılara ait iş ve işlemlerin daha hızlı yerine getirilebilmesi ve Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet izni başvurusu ve ikamet izinleri arası geçiş başvurusu yapabilmeleri ile ikamet izinlerini internet üzerinden uzatabilmesi için hazırlanan “e-ikamet” adlı yeni sistem bugün itibari ile hizmete sunuldu.

Hizmete sunulan yeni sistem e-ikamet birçok yenilik getiriyor. Uzatma işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gelinmeden elektronik olarak yapılırken, ilk başvuru ve ikamet izinleri arası geçiş başvurusu talepleri elektronik olarak alınarak, yabancıya randevu veriliyor. Yabancının işlemlerini tamamlaması için verilen randevu tarihinde ve saatinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünde hazır bulunması gerekiyor. Bunun yanı sıra 18.05.2015 tarihinden önce Yabancılar Şube Müdürlükleri tarafından verilen randevuların ise sistem üzerinden yenilenmesi gerekiyor.


 
e-ikamete ulaşmak için tıklayınız.

GENEL

İkamet izni elektronik uzatma, hâlihazırda ikamet izni (kısa dönem, öğrenci ve aile ikamet izni) bulunan yabancıların ikamet izni uzatma işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri için geliştirilmiştir.

İnsani ve insan ticareti mağduru ikamet izni işlemlerinin il göç idaresi müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir.

İkamet izni süresi içinde pasaportunu değiştiren yabancının ilk başvuru ekranını kullanması ve akabinde randevu tarih ve saatinde il göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunması gerekmektedir.

 BAŞVURU SÜRECİ

Uzatma başvuruları ikamet izni süresi dolmadan en az 60 gün önce ve her koşulda ikamet izni süresi bitmeden yapılmalıdır.

Başvuru yapabilmeniz için ikamet izni başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Lütfen belge içerikleriyle beyanlarınızın uyumlu olmasına dikkat ediniz.

Başvuru formunun doldurulması sonrası sistem tarafından başvuru numarası ile gerekli belgelerin gösterildiği ikamet izni başvuru formu üretilir.

Ayrıca başvurusunu tamamlayan yabancıya “ikamet izni müracaat belgesi” de sistem tarafından üretilecektir. İkamet izni müracaat belgesiyle ikamet izni işlemleri sonuçlanıncaya kadar ülkede yasal olarak kalınabilir, ancak bu belge ülkeye giriş veya ülkeden çıkış hakkı vermez.

(!) Ülkeye giriş ve ülkeden çıkış yapmak istenmesi halinde yabancının il göç idaresi müdürlüğüne bizzat gelerek ikamet izni müracaat belgesini onaylatması gerekmektedir. Belgenin üzerinde harçtan muaf olduğu belirtilenler hariç, ülkeden çıkışta ve ülkeye girişte harç makbuzuyla beraber taşınması gerekmektedir.


GEREKLİ BELGELER

Seçtiğiniz ikamet izni ve kalış nedenine göre istenen belgeler değişecektir.

İdare sizden ikamet izni talebinize ilişkin olarak her zaman ek bilgi ve belge isteyebilir.

Talep edilen ikamet izni süresinden 60 gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır.

Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.

Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, kendi ülke temsilciliklerinizden alacağınız açık kimlik bilgilerinizi gösterir belgeyi idareye sunmanız gerekmektedir.

Adınızda veya soyadınızda değişiklik olması durumunda il müdürlüğüne bizzat başvurarak bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir.

Yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.

Talep edilen ikamet izni süresince iaşe, ibate veya sağlığa ilişkin giderleriniz kamu kurumlarınca karşılanıyorsa, bunları gösteren belgeleri idareye bildiriniz.

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin idareye sunulması gerekmektedir.

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin idareye sunulması gerekmektedir.

İkamet izni başvuru belgeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret ediniz:

 
VERİ GİRİŞLERİ

İkamet izninizde yazan ikamet izni türü için uzatma başvurusu yapabilirsiniz.

İkamet izninin bitiş tarihi, seçilebilecek uzatma süresinin başlangıç tarihidir.

Talep edilebilecek uzatma süresi, pasaport süresi ve seçilen ikamet izni türüne göre değişebilir.

Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Fotoğrafın başvuru sırasında sisteme mutlaka yüklenmesi gerekmektedir.

 HARÇLARIN ÖDENMESİ

Ödenmesi gereken harç miktarı, ikili anlaşmalar, ikamet izni bitiş tarihi, talep edilen uzatma süresi, uyruk bilgileri ve Türk vatandaşıyla evlilik durumu gibi hususlar dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

İkamet izni harcı ile ikamet izni belge bedelini ayrı ayrı ödeyiniz ve çift makbuz isteyiniz.

İkamet izni harcı ile ikamet izni belge bedelini maliye veznelerine, mal müdürlüklerine veya Maliye Bakanlığının anlaşması bulunan bankalara ödeyebilirsiniz.

 BELGELERİN POSTAYLA GÖNDERİLMESİ

İkamet izni harcı ile ikamet izni belge bedeli ödendikten sonra istenen tüm belgelerin makbuzlarla birlikte (makbuzların bir nüshası sizde kalacak) A4 boyutunda büyük zarf içinde başvuruda bulunulan il göç idaresi müdürlüğüne PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Postayla iletilen belgelerin beyan edilen bilgilerden farklı olmasından veya başvurunun eksik belge sebebiyle değerlendirmeye alınamamasından kaynaklanan sorunlardan (posta/kargoya ilişkin sorunlar hariç) başvuran sorumludur.

(!) Gönderilen başvuru form ve belgelerinde değişiklik yapılmak istenildiğinde taleplerin il göç idaresi müdürlüğüne bizzat iletilmesi ve belgelerin elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 EKSİK BELGE SÜRECİ

Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler tarafınıza bildirilir, en fazla 30 gün içinde bunların teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgelerin zamanında tamamlanmaması halinde başvurunuz işlemden kaldırılır ve hakkınızda vize veya ikamet izni ihlallerine ilişkin genel hükümler uygulanır.

Sistem üzerinden başvuru yapılmasına rağmen 30 gün içinde belgeleri il göç idaresi müdürlüğüne ulaşmayan yabancıların elektronik posta adresleri aracılığıyla kendilerine bilgi verilir ve en geç 10 gün içinde belgelerini il göç idaresi müdürlüğüne elden teslim etmeleri istenir. Aksi halde sistem üzerinden yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaz.

 DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuru, tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde postayla il göç idaresi müdürlüğüne iletildiği tarihte tamamlanmış sayılır. Bu andan itibaren idarenin değerlendirme süresi 90 gündür.

Postadan gelmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde ikamet izni belgeniz Genel Müdürlükçe basılır ve bildirdiğiniz adrese gönderilir.

 DAVETE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6458 sayılı Kanunun 97 nci maddesi uyarınca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya il göç idaresi müdürlüğü Türkiye’ye girişiniz veya Türkiye’de kalışınız hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkınızda sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle hazır bulunmanızı isteyebilir. Davete uyma yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirsiniz.

 İLETİŞİM

Onaylama ve bilgilendirmeler için mutlaka kullandığınız geçerli bir cep telefonu ve e-posta adresi bildiriniz. Bu numara ve e-posta adresine yapılan bildirimler size yapılmış sayılır.

Lütfen ikamet izni belgeniz size ulaşana kadar e-postanızı kontrol ediniz (bildirimler gereksiz kutusuna düşebilir).

“.......@goc.gov.tr” uzantılı e-postalar dışında ikamet izni işlemlerinize dair size iletilen e-postalara itibar etmeyiniz!

İl göç idaresi müdürlüğüne ait adres listesi için aşağıdaki adresi ziyaret ediniz:

 
ESKİ RANDEVULAR

18/5/2015 tarihinden önce yabancılar şube müdürlükleri tarafından verilen randevuların da sistem üzerinden yenilenmesi gerekmektedir.

Önceki randevuların tarih ve sayısının sisteme girilmesi gerekmektedir.

Randevu gününde varsa eski randevu belgenizi de ibraz etmeniz gerekmektedir.


 HUKUKİ SORUMLULUK

(!) İşleme alınmayan başvurularda vize veya ikamet izni ihlallerine ilişkin genel hükümler uygulanır.

(!) Beyan ettiğiniz bilgilerin doğruluğundan siz sorumlusunuz.

(!) Yalan beyanda bulunmanız halinde hakkınızda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi uyarınca işlem yapılacak, ikamet izni başvurunuz reddedilecek, ikamet izni verilmişse iptal edilecek ve hakkınızda sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.


 
  
44576 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın